Nedrivning og nedbrydninger – få op til 2 uforpligtende tilbud

Få op til 2 uforpligtende prisoverslag fra professionelle og kvalitetssikrede nedbrydningsfirmaer. Få konkurrencedygtige tilbud på alt inden for både store og små nedbrydningsopgaver.

Beskriv opgaven, og få op til 2 prisdygtige tilbud fra kompetente nedbrydningsfirmaer.

Skriv en kort titel til din opgave (f.eks. "Badeværelse", "Toilet" eller "Gasfyr".)
Beskriv din opgave her, eks. arealet på det der skal rives ned, om det er musten eller træ, hvor mange plan det er, skal der fjernes fundament, om der er farlige materialer i (asbest, PCB o. lign.) etc.
Læs vilkår for brug af HentTilbud her

Nedbrydning

Det bliver billigere og billigere at nedbryde ældre huse. Derfor vælger stadigt flere at nedbryde ældre huse for herefter at opføre et nyt typehus. Den nøjagtige pris på nedbrydningen af et hus afhænger af forskellige faktorer, blandt andet om der skal fjernes fundament og asbestholdigt tag, om huset er i ét eller flere plan, og om huset har kælder.

Det kræver en nedbrydningstilladelse fra kommunen at nedbryde huse, integrerede tilbygninger o. lign. Sagsbehandlingstiden kan tage op til 2 uger for simple sager, så sørg for at søge tilladelse i god tid, inden nedbrydningen ønskes igangsat.

Nedbrydning af mindre bebyggelser såsom fritstående garager, carporte, udhuse mv. på under 50 m2 kræver ikke nedbrydningstilladelse, men skal anmeldes til BBR registret.

Nedbrydning af materialer

Når materialer nedbrydes skal det udføres selektivt, således at materialer og andet affald fra nedbrydningsarbejdet bliver sorteret i henhold til materialefraktioner af fornøden renhed. Derved sikrer man høj kvalitet i sorteringsarbejdet, hvorved en høj grad af genanvendelse opnås. Nedbrydning af materialer bør ske med blik for størst mulig genanvendelse og mindst mulig bortskaffelse, dvs. komplet deponering. Dette er i overensstemmelse med Nedbrydningssektionens Miljøkontrolordning af 1996 (NMK96).